Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504

Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia realizowane przez Internet, nie wychodzisz z domu i zdobywasz kwalifikacje!

 • A
 • A
 • A

W programie studiów podyplomowych organizacja i zarządzanie oświatą m.in.:

 • Podstawy wiedzy prawnej (prawo oświatowe, prawo pracy – KN, KP oraz prawo administracyjne i cywilne).
 • Organizacja i zarządzanie placówką oświatową.
 • Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia.
 • Programowanie, planowanie i organizowanie pracy szkoły z uwzględnieniem kryteriów rozwoju, ewaluacji, reform systemowych i programowych oświaty.
 • Zarządzanie finansami w szkole (budżet szkoły, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, zamówienia publiczne) oraz kontrola działalności finansowej.
 • Przygotowanie szkoły/placówki do kontroli z kuratorium.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi, motywowanie do pracy i kształtowanie karier. Relacje dyrektora szkoły z kadrą pedagogiczną i administracyjną.
 • Zapobieganie zjawiskom patologicznym w szkole, w tym przeciwdziałanie, zwalczanie narkomanii i przemocy. Prewencyjna współpraca z policją, samorządami lokalnymi i organizacjami obywatelskimi.
 • Bezpieczeństwo i higiena w szkole, w tym BHP, ochrona przeciwpożarowa.
 • Zarządzanie szkołą w warunkach kryzysowych, w tym nadzwyczajnych zagrożeń.
 • Wykorzystanie systemów informatycznych w pracy dyrektora szkoły, bezpieczeństwo teleinformatyczne szkoły, dokumentacja elektroniczna szkoły.
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych (m.in. informacji o stanie zdrowia i sytuacji rodzinnej uczniów i personelu szkoły).

Nasze uczelnie

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu:

www.ult.edu.pl

Szkoła w Przasnyszu

 

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu:

www.ultswiecie.edu.pl

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

Kierownik

Małgorzata Silny

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki na uczelniach pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności psychospołecznych.

e-mail: malgorzata.silny@e-indeks.edu.pl