Masz pytanie? Dzwoń: 604 447 504

Organizacja i zarządzanie oświatą

Studia realizowane przez Internet, nie wychodzisz z domu i zdobywasz kwalifikacje!

  • A
  • A
  • A

Kadra kursu

Małgorzata Silny – KIEROWNIK STUDIÓW

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademiki na uczelniach pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności psychospołecznych.

Dr Agnieszka Nomejko

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuolog kliniczny, praktykująca psychoterapeutka poznawczo-behawioralną. Studia magisterskie i doktorskie ukończyła w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Absolwentka studiów podyplomowych „Pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii” i Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka artykułów naukowych i kierownik projektów badawczych.

Dr Edyta Sielicka

Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, socjolog, socjoterapeuta, wychowawca – nauczyciel.
W swoich obszarach badawczych koncentruje się wokół tematyki edukacji tanatologicznej i jej jakości oraz jej znaczenie dla prawidłowego rozwoju człowieka, a także wokół zagadnień budowania sieci wsparcia dla uczniów znajdujących się  w sytuacjach trudnych.

Dr Krzysztof Warchoł, prof. Oświaty

Pracownik dydaktyczny Zespołu Przedmiotowo-Dydaktycznego Metodyki Wychowania Fizycznego i Praktyk Pedagogicznych Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ekspert Ministra Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli, członek Kapituły ds. Profesorów Oświaty przy Ministrze Edukacji Narodowej na kadencję: 2015-2019. Autor książki „Podstawy metodyki współczesnego wychowania fizycznego”.

Anna Poraj

Z wykształcenia i zamiłowania pedagog, dawniej nauczycielka szkoły podstawowej. Działaczka i liderka III sektora, przewodnicząca wielu rady rodziców. Współautorka poradników „Rodzice w szkole” i „Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu”, autorka poradnika :Sytuacje intymne w pracy wychowawczej” oraz licznych artykułów pedagogicznych i psychologicznych. Prezes Instytutu Inicjatyw Pozarządowych oraz Fundacji Park Śląski.

Jan Szczepanik

Psycholog, przedsiębiorca, trener biznesu i NGO. Konsultant ochrony danych osobowych i efektywności organizacji. Autor programów szkoleniowych. Koordynator projektów szkoleniowych i edukacyjnych. Koordynator konferencji, szkoleń i gier miejskich. Instruktor harcerski, miłośnik gór i podróży rowerowych. Aktywnie szkoli i prowadzi zarówno zespoły biznesowe, jak i zespoły wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Ligia Pawlak-Basińska

Polonistka i socjolożka, pracuje z dziećmi i młodzieżą od ponad 20 lat, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, od 2007 roku zaangażowana w pracę w szkole, od kilku lat związana z edukacją montessoriańską, absolwentka Szkoły Liderów, instruktorka harcerska, instruktorka pierwszej pomocy, wiceprezes stowarzyszenia Radomian w Warszawie.

Piotr Kowalski

Ma bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami. Realizował wiele ogólnopolskich projektów na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w tym największy w Polsce projekt skierowany do osób głuchych „4 kroki”. W Polskim Związku Głuchych kieruje projektem wideotlumacz.pl. Współautor Społecznego Raportu z Realizacji Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Autor poradnika o zarządzaniu projektami. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu zarządzania organizowanych przez Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) i programu Liderzy PAFW. Od lat związany z III sektorem. Członek Komisji Ekspertów ds. Osób z niepełnosprawnością przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rady Społecznej przy Zarządzie PFRON.

Agnieszka Szczepanik

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego o specjalności Edukacja Kreatywna z Medialną oraz Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Pracowała jako nauczyciel klas I – III. Instruktorka harcerska, trener organizacji pozarządowych i animator.  Uczestniczka i koordynatorka projektów edukacyjnych. Dyrektor opolskiego oddziału EDUN Korepetycje.

Katarzyna Ręcławowicz

Absolwentka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, na kierunku: Pedagogika, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna, ma długoletnie doświadczenie w pracy pedagogicznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, wykładowca akademicki.

Katarzyna Krawczyk

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, trenerka umiejętności psychospołecznych, redaktor merytoryczny, doradca dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw i osób indywidualnych. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu: asertywność, komunikacja interpersonalna, motywowanie, radzenie sobie ze stresem, zarządzanie czasem, zarządzanie organizacją, zarządzanie zespołem, zarządzanie zmianą, planowanie strategiczne, kształcenie dorosłych itp.

Mikołaj Łaski

Specjalista BHP, ratownik, strażak, instruktor pierwszej pomocy. Związany z tematyką bezpieczeństwa i zdrowia dzieci. Autor książki „Pierwsza Pomoc dla Dzieci i Niemowląt”.

Maciej Stańczak

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Specjalista w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Pracował jako ratownik w Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego i Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu. Instruktor pierwszej pomocy, ratownik WOPR, strażak ochotnik. Wielokrotny laureat czołowych miejsc na zawodach z zakresu ratownictwa medycznego.

Katarzyna Radochońska

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, Wydział Aktorski we Wrocławiu oraz logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów dotyczących emisji głosu, min. Warsztatów wokalnych u Olgi Szwajgier i Magdy Navarrete oraz zajęć emisyjnych u Agnieszki Borowiec. Prowadzi prywatną praktykę indywidualnej pracy z głosem.

Nasze uczelnie

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Przasnyszu:

www.ult.edu.pl

Szkoła w Przasnyszu

 

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu:

www.ultswiecie.edu.pl

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu

Kierownik

Małgorzata Silny

Pedagog, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, nauczyciel akademicki na uczelniach pedagogicznych, autorka wielu publikacji, koordynatorka ogólnopolskich projektów, trener umiejętności psychospołecznych.

e-mail: malgorzata.silny@e-indeks.edu.pl